1D Selskapsrettslige problemstillinger for revisorer og regnskapsførere

Det er vedtatt en rekke endringer i aksjelovene og foretaksregisterloven. Kurset gir en oversikt over alle endringene og konsekvenser det får for revisorer og regnskapsførere. Relevante selskapsrettslige dommer og uttalelser blir gjennomgått.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

DnR-konferansen 2019

Dato

04.09.2019

Tidspunkt

12:30-15:00

Målgruppe

Revisorer, regnskapsførere, advokater, styremedlemmer og rådgivere.

Kursinnhold

 • Endringer i reglene om særattestasjoner
 • Hva skal/bør autorisert regnskapsfører/advokat eller revisor gjøre i forbindelse med bekreftelse av aksjekapital
 • Ansvar i forbindelse med bekreftelse av aksjekapital
 • Konsekvenser av feil rapportering av aksjekapital
 • Endringer i reglene for å stifte aksjeselskaper
 • Hva trenger ikke revisor å attestere lenger
 • Styrets og daglig leders plikter og oppgaver
 • Lovendring vedrørende styrets handleplikt ved tap av egenkapital
 • Hva må styret gjøre?
 • Er styreansvaret endret?
 • Litt om lovlige og ulovlige utdelinger
 • Egne aksjer
 • Endringer i revisjonsplikten – nye regler for selskaper med autorisert regnskapsfører
 • Endringer i reglene om fravalg av revisjon
 • Mellombalanser – nye regler
   • Revisjonsplikt
   • Innsendelse og registrering
   • Når kan ev. utbytte utdeles med bakgrunn i mellombalanse
 • Vesentlige endringer i reglene om avvikling av aksjeselskap
 • Endringer i reglene om avtaler mellom selskapet og nærstående parter – aksjeloven § 3-8
 • Hvilke endringer gjelder for henholdsvis AS og ASA
 • Andre aktuelle selskapsrettslige problemstillinger med blant annet dommer og uttalelser

Svein Harald Wiik

Statsautorisert revisor
BDO