2A Fra håndskreven til elektronisk signatur - praktisk bruk og konsekvenser

Kurset tar for seg utviklingen innen bruk av elektronisk signatur, og drøfter på bakgrunn av dette en sikker og fremtidsrettet tilnærming, samt praktiske konsekvenser for bransjen.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

DnR-konferansen 2019

Dato

04.09.2019

Tidspunkt

15:30-17:00

Målgruppe

Revisorer, regnskapsførere og andre med interesse for elektronisk signatur og utviklingen på området.

Kursinnhold

Dette kurset tar sikte på å gi revisorer informasjon om muligheter og risiko ved bruk av elektronisk signatur, herunder:

  • Redegjøre for fordeler og ulemper med håndskreven signatur, elektronisk signatur og ulike autentiseringsmekanismer for elektronisk signatur
  • Demonstrere hvor enkelt det er å forfalske en elektronisk signatur uten gode autentiseringsmekanismer
  • Beskrive en sikker og fremtidsrettet strategi for elektronisk signatur
  • Datering av regnskap, uttalelse fra ledelsen og revisjonsberetning
  • Konsekvenser av bruk av elektroniske signaturer ved signering av disse dokumentene

Terje Tvedt

Statsautorisert revisor
BDO

Øystein Roghell

Head of compliance & Personvernombud, Interne Fellestjenester
BDO