2B Oppdragsvurderinger som en viktig del av revisors risikostyring

Kurset gir en oversikt over hva revisor må ha kontroll på ved vurdering og dokumentasjon av oppdragsvurderinger for nye og eksisterende kunder, inkludert rett/plikt til å trekke seg. Kurset tar for seg en rekke praktiske utfordringer rundt revisors aksept/reaksept av oppdrag.

timer

Revisorer:


Sekvensen er en del av

DnR-konferansen 2019

Dato

04.09.2019

Tidspunkt

15:30-17:00

Målgruppe

Oppdragsansvarlige revisorer primært, men kurset er også aktuelt for praktiserende revisorer generelt.

Kursinnhold

Kurset gir deltakerne en oversikt over regler og praktiske problemstillinger knyttet til oppdragsvurderinger for nye og eksisterende kunder, herunder løpende vurderinger knyttet til rett/plikt til å trekke seg.

Kurset tar for seg:

  • Revisors oppgaver ved aksept av nye oppdrag. Vurderinger og dokumentasjon, inkl. relevante deler av hvitvaskingslovens regler. Praktiske eksempler med utgangspunkt i tilsynssaker.
  • Revisors oppgaver ved reaksept av eksisterende oppdrag, inkl. praktiske eksempler med utgangspunkt i tilsynssaker.
  • Revisors rett/plikt til å si fra seg oppdrag. Dokumentasjon og praktiske eksempler med utgangspunkt i tilsynssaker.

Kåre Rødssæteren

Statsautorisert revisor
BDO

Kjetil Brunæs

Manager
BDO