2C Viderefakturering, utlegg eller kostnadsdeling - betydningen for mva.

Kostnader knyttet til en anskaffelse av vare eller tjeneste kan tenkes å gjelde andre enn bestilleren. Eventuelt skal den deles mellom flere. Korrekt avgiftsmessig behandling er avgjørende for at merverdiavgiften ikke blir en del av den endelige kostnaden.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

DnR-konferansen 2019

Dato

04.09.2019

Tidspunkt

15:30-17:00

Målgruppe

Revisorer, regnskapsførere, økonomimedarbeidere mv., eventuelt advokater eller jurister med mva. som fagområde.

Kursinnhold

Kurset vil ta for seg de ulike og mest typiske formene for kostnader et selskap kan pådra seg, og som enten er tenkt viderefakturert eller fordelt til og mellom andre, gjerne samarbeidende, selskaper. At kostnadene håndteres som utlegg, viderefaktureres eller fordeles, er praktiske eksempler på hvordan virksomheter løser dette. Feil løsning kan imidlertid få som konsekvens at merverdiavgiften låses inne som en endelig kostnad, selv hvor den endelige bruken er i mva.-pliktig virksomhet og skulle kunne vært løftet av. 

Marianne Brockmann Bugge

Advokat
RSM Advokatfirma AS