2D Revisoretikk ny vs. eksisterende revisorlov

Kurset tar for seg reguleringen av etiske spørsmål som for eksempel interessekonflikt, uavhengighet, taushetsplikt, integritet mv. i ny revisorlov. De nye reglene vil bli satt i kontrast til gammel revisorlov og IFACs etiske regler.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

DnR-konferansen 2019

Dato

04.09.2019

Tidspunkt

15:30-17:00

Målgruppe

Ansvarlige revisorer og andre som i sitt daglige virke møter etiske problemstillinger knyttet til uavhengighet, taushetsplikt mv. 

Kursinnhold

Revisors etiske regler er regulert i revisorloven. DnRs etiske regler er opphevet. Det vil si at IESBAs code of ethics gir supplerende veiledning og støtte til revisor ved anvendelsen av revisorlovgivningen. Vi gjør derfor en sammenligning av lovens regulering mot IESBAs regler om etikk.

Roger Kjelløkken

Statsautorisert revisor
PwC