2E Grunnopplæring: Bokføring - utvalgte temaer

Bokføring er det som danner grunnlaget for årsregnskap, ligningspapirer, merverdiavgiftsoppgaver mv., og det er derfor viktig at bokføringen gjøres riktig og tilfredsstiller de krav som stilles. I dette kurset skal vi gå gjennom formålet med bokføringsreglene, og se nærmere på områder i bokføringslovgivningen som er sentrale for føring og kontroll av bilag.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

DnR-konferansen 2019

Dato

04.09.2019

Tidspunkt

15:30-17:00

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider med bokføring, og for dem som skal kontrollere om bokføringslovens krav til dokumentasjon er etterlevd. Kurset er på et grunnleggende nivå, og det er ikke nødvendig med forkunnskaper.

Kursinnhold

Kurset vil blant annet ta for seg følgende:

  • Formålet med bokføringsregelverket
  • Hovedprinsippene for dokumentasjon av hovedboktransaksjoner, inkludert kjøps- og salgsdokumentene
  • Utvalgte temaer, som
    • kontantsalg og kassasystem
    • timeførende bedrifter
    • bokføringsforskriften kapittel 8 om tilleggsbestemmelser for enkelte bransjer

Torstein Heggen

Siviløkonom og autorisert regnskapsfører
Amesto AccountHouse AS