3A Leasing etter NGAAP og IFRS 16

Det har ikke vært endringer i NRS 14 Leieavtaler de senere årene, men norsk god regnskapsskikk vil kunne bli påvirket av de nye IFRS-reglene for regnskapsmessig behandling av leieavtaler (IFRS 16 Leases). Således blir det viktig, også for selskaper som ikke rapporterer etter IFRS, å ha innblikk i IFRS 16.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

DnR-konferansen 2019

Dato

05.09.2019

Tidspunkt

09:00-11:30

Målgruppe

Regnskapsførere og revisorer som arbeider med GRS og IFRS.

Kursinnhold 

Regnskapsmessig behandling av leieavtaler for selskaper som følger IFRS, ble radikalt endret fra 1. januar 2019. Norsk god regnskapsskikk er ikke endret, men tolkninger etter IFRS 16 vilogså kunne påvirke utviklingen i regnskapsmessig behandling av leieavtaler for dem som følger NRS 14 Leieavtaler. Vi går nærmere inn på forskjeller og likheter mellom de to standardene og erfaringer fra praksis.  

 

Lars Ragnar Vigdel

Partner
EY