3B Erfaringer fra Kvalitetskontrollen og utvalgte temaer i revisjon

Kurset gir et innblikk i erfaringene fra Kvalitetskontrollen i 2018. I tillegg tar vi for oss revisjon av virksomheter underlagt særregulering, fortsatt drift og hendelser etter balansedagen. Temaene blir illustrert med spørsmål fra Revisorforeningens spørretjeneste.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

DnR-konferansen 2019

Dato

05.09.2019

Tidspunkt

09:00-11:30

Målgruppe

Kurset passer for alle revisorer, autoriserte regnskapsførere og andre interesserte. Kanskje ekstra nyttig hvis du snart skal ha kvalitetskontroll?

Kursinnhold

  • Presentasjon av resultatene ved kontrollen for 2018
  • Fortsatt drift
  • Hendelser etter balansedagen
  • Revisjon av virksomheter underlagt særregulering
  • Andre aktuelle saker

Kai Morten Hagen

Statsautorisert revisor, fagdirektør
Revisorforeningen

Ruben Bjerketveit

Statsautorisert revisor, seniorrådgiver
Revisorforeningen