3C Utvalgte emner innen merverdiavgift

Kurset gir en oppdatering innen nyheter og utvalgte aktuelle emner med stor praktisk betydning innen merverdiavgift.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

DnR-konferansen 2019

Dato

05.09.2019

Tidspunkt

09:00-11:30

Målgruppe

Revisorer og regnskapsførere.

Kursinnhold

Kurset vil omhandle følgende:

  • Fradragsrett for transaksjonskostnader – hva er status?
  • Nyheter innen fast eiendom
  • Videreomsetning, utlegg og kostnadsdeling – praktiske utfordringer og mulige løsninger
  • Andre nyheter innen retts- og forvaltningspraksis

Agnete Haugerud

Advokat
EY Tax & Law