3D Usikre forpliktelser og betingede eiendeler - regnskapsmessig behandling

Usikkerhet og estimater i regnskapet blir stadig mer omfattende og aktuelt for en rekke selskaper. Kurset vil gjennomgå regnskapsmessig behandling av usikre forpliktelser og betingede eiendeler og vil bestå både av teori og praktiske eksempler.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

DnR-konferansen 2019

Dato

05.09.2019

Tidspunkt

09:00-11:30

Målgruppe

Revisorer, regnskapsførere og de fleste innen regnskap-/økonomifunksjon.

Kursinnhold

Kurset vil gjennomgå både teori og praktiske eksempler, blant annet knyttet til garantiforpliktelser, tapskontrakter og restruktureringsutgifter. Sentrale spørsmål er hvorvidt det skal avsettes for en usikker forpliktelse, og hvor stort avsetningsbeløpet i så fall bør være.

Kurset har hovedfokus på GRS (jf. NRS 13), men kommer også inn på IFRS, hvor hovedforskjellene trekkes frem.

Kurset går også inn på betingede eiendeler, herunder hva en betinget eiendel er, og regnskapsmessig behandling.

Trond Julshamn

Siviløkonom og statsautorisert revisor
PwC