3E Grunnopplæring: Introduksjon til skatt og avgift

Kurset vil omhandle grunnleggende temaer innen skatt og avgift. Vi vil gå gjennom hovedprinsipper for begge skattearter med særlig fokus på temaer som det ofte oppstår spørsmål om.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

DnR-konferansen 2019

Dato

05.09.2019

Tidspunkt

09:00-11:30

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider med skatt og avgift. Kurset er på et grunnleggende nivå.

Kursinnhold

Skatt

 • Aksjeselskap og eiere
  • Skatteplikt på utbytte, lønn, lån, herunder omklassifiseringer
  • Transaksjoner mellom selskap og eier, bl.a. leie av kontor
  • Indirekte eie
  • Bolig i eget aksjeselskap
 • Aksjonærmodellen og fritaksmetoden
  • Skattemessig innbetalt kapital
  • Realisasjon og inngangsverdi, herunder negativ inngangsverdi
  • Vanlige tilpasninger

Avgift

 • Om avgiftssystemet
  • Sentrale begreper, beregning og rapportering av merverdiavgift
  • Forskjellen mellom pliktig, fri og unntatt omsetning
  • Inngående avgift, bestemmelser om fradragsrett, ikke fradrag og forholdsmessig fradrag
 • Fast eiendom
  • Egen bruk og utleie av fast eiendom
  • Frivillig registrering ved utleie
  • Fradragsrett og prinsippet om justering

Børge Busvold

Rådgiver skatt
Revisorforeningen

Camilla Brunfelt

Rådgiver avgift
Revisorforeningen