4A Forenklet og full IFRS - forskjeller fra GRS og overgangstilfeller

Overgang fra GRS til full eller forenklet IFRS krever kunnskap både om forskjellene mellom regelverkene og de særskilte bestemmelsene som regulerer selve overgangen (IFRS 1).

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

DnR-konferansen 2019

Dato

05.09.2019

Tidspunkt

12:30-16:00

Målgruppe

Kurset passer for revisorer, regnskapsførere og andre med interesse for emnet.

Kursinnhold

Kurset gir vi en innføring i sentrale forskjeller mellom IFRS og GRS, samt hovedtrekkene i overgangsbestemmelsene i IFRS 1.

Anne-Cathrine Bernhoft

Statsautorisert revisor
EY