4B Etiske problemstillinger i møte med ny teknologi

Det dukker i vår tid opp stadig nye etiske problemstillinger. Ikke minst gjør moderne teknologi og stadig økende automatisering og «robotisering» at vi møter et nytt yrkesetisk landskap. Målet med kurset er å bidra til en god debatt rundt og gjennomtenkning av våre etiske verdier – og ivaretakelsen av dem.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

DnR-konferansen 2019

Dato

05.09.2019

Tidspunkt

12:30-16:00

Målgruppe

Alle med interesse for emnet.

Kursinnhold

Nærhet, grundighet, god kommunikasjon og lovlydighet er sentrale verdier for enhver revisor. I hvilken grad trues – eller støttes – disse verdiene av moderne automatisering og bruk av kunstig intelligens? Hva slags etisk rammeverk er best egnet for denne utviklingen? Hvilke verdier er det vi særlig må hegne om og bevisstgjøre oss på?

Henrik Syse vil snakke om den teknologiske utviklingen fra et etisk og moralsk ståsted. Han vil bruke begreper og tankemåter fra både klassisk og moderne filosofi – og fra både hverdagslige og yrkesetiske erfaringer.

 

Om foreleser:

Henrik Syse er filosof, forfatter, foredragsholder og forsker, med en Master of Arts-grad i politisk filosofi fra Boston College og en doktorgrad i etikk fra Universitetet i Oslo. Han er seniorforsker ved PRIO (Institutt for fredsforskning) i 50 % stilling, professor 2 ved Bjørknes Høyskole, foredrags- og kursholder og nestleder i Den Norske Nobelkomité. Han har skrevet og redigert flere faglige og populærvitenskapelige bøker og artikler om etikk, religion, filosofi og krig. Blant hans siste bøker er Det vi sier til hverandre (Cappelen Damm, 2015), Med andakt (med Asbjørn Bjornes, Cappelen Damm, 2014), Næringslivsetikk og samfunnsansvar (med Jørn Bue Olsen, Fagbokforlaget, 2013) og Noe å tro på (Cappelen Damm, 2011). Og så er han søndagsskolelærer på si' og glad i The Beatles.

Henrik Syse

Filosof og forsker
PRIO - Institutt for fredsforskning