4C Utvalgte skatterettslige problemstillinger

Kurset vil gi en oppdatering på de viktigste skattedommene fra 2018. Det vil videre gi en oversikt over de viktigste skattereglene for å kunne rådgi på optimal kapitalisering av norske selskaper (egenkapital vs. gjeld) samt gi en oversikt over lovforslaget knyttet til den generelle omgåelsesregelen, som foreslått av Regjeringen 10. april i år.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

DnR-konferansen 2019

Dato

05.09.2019

Tidspunkt

12:30-16:00

Målgruppe

Revisorer og regnskapsførere som driver med skatterådgivning eller bistår med utfylling av skattemelding.

Kursinnhold

Kurset vil omhandle følgende:

  • Utvalgte skattedommer fra 2018
  • Beskatning av egenkapital mv.
  • Beskatning av fremmedkapital mv.
  • Lovfesting av den generelle omgåelsesregelen

Daniel M. H. Herde

Advokat
Deloitte Advokatfirma

Marius Basteviken

Siviløkonom og advokat
Deloitte Advokatfirma