4D Bygg og anlegg - regnskap, revisjon og skatt

Kurset vil gi deg oversikt over viktige forhold og nyheter med konsekvens for entreprenørbransjen.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Sekvensen er en del av

DnR-konferansen 2019

Dato

05.09.2019

Tidspunkt

12:30-16:00

Målgruppe

Revisorer som er engasjert i revisjon av entreprenørvirksomheter, samt økonomi- og regnskapsansvarlige i slike virksomheter.

Kursinnhold

Kurset vil omhandle følgende:

  • Sentrale prinsipper for regnskapsføring av bygg- og anleggsprosjekter
  • Tvistesaker − hvordan håndteres dette i regnskapet iht regnskapsloven og IFRS
  • Kravene til prosjektregnskap − regnskap, bokføring og skatt
  • Midlertidige forskjeller tilvirkningskontrakter
  • Sentrale temaer for revisjon av entreprenørvirksomheter

Svein Wiig

Statsautorisert revisor
KPMG