2B IFRS vs. GRS – forskjeller og likheter

Er du revisor eller regnskapsfører for et selskap med investeringer i eiendom eller aksjer og som spør om det er mulig å vise dette til virkelig verdi i regnskapet? Eller er selskapet du arbeider med, kjøpt opp av et morselskap som skal ha konsernrapportering etter IFRS? De fleste har på ulike måter nytte av litt innsikt i IFRS, og i dette kurset fokuserer vi på deg som ikke er revisor for et børsnotert selskap.

Mål med kurset

Målet med kurset er å bli tilstrekkelig kjent med de sentrale forskjellene og likhetene mellom IFRS og GRS til å kunne gi gode råd til kundene, og kjenne til når det vanligvis vil være behov for nærmere vurderinger og eventuelt omarbeiding ved rapportering på begge regnskapsspråk.

Målgruppe

Regnskapsførere, controllere, revisorer og andre som primært arbeider med god regnskapsskikk (GRS), men som også har behov for en viss innsikt i IFRS-regelverket.

Kursinnhold

Temaer som vil bli gjennomgått, omfatter blant annet:

 • Overordnede lovbestemmelser – IFRS, GRS og Forenklet IFRS
 • Hvordan ser et (forenklet) IFRS-regnskap ut?
 • GRS har “prinsipper”, IFRS har “regler” – eller?
 • Måling av eiendeler og gjeld – historisk kost vs. virkelig verdi
 • Forskjeller og likheter på konkrete regnskapsområder, blant andre:
  •  Inntektsføring
  •  Leieavtaler
  •  Immaterielle eiendeler og goodwill
  •  Finansielle instrumenter
  • Investeringseiendom
  • Skatt

 

Kursform

Forelesning og mulighet for spørsmål.

Les mer

Foredragsholdere

Ole Marius Kaarigstad

Statsautorisert revisor
PwC

Rasmus Evensen

Statsautorisert revisor
PwC