Etikk og bærekraftige forretningsmodeller - eKurs eKurs

Deltakerne introduseres for utviklingstrekk knyttet til etikk og bærekraft i business, og hvordan bedrifters forretningsmodeller endrer seg som følge av bærekraftproblemer, teknologisk utvikling og nye kundepreferanser. Kurset vil være tilgjengelig til 31.12.2019.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Priser

Pris medlem kr 3 300

Pris andre kr 4 100

Oppdateringsprogrammet kr 2 900

Smakebit fra eKurset

 

Målgruppe

Revisorer og regnskapsførere som ønsker å forstå hvordan etikk, samfunnsansvar og bærekraft, ny teknologi og endrede kundepreferanser påvirker og påvirkes av bedrifters forretningsmodeller, og som ønsker å ta gode, etisk forsvarlige beslutninger i profesjonelle sammenhenger.

Kursinnhold

Bedrifters forretningsmodeller er i dag under sterkt press på grunn av økt krav om etisk, ansvarlig og bærekraftig forretningsdrift, trusler og muligheter knyttet til ny teknologi, og endrede kundepreferanser. Bedrifter endrer derfor forretningsmodellene sine i økende grad for å oppnå lavere fotavtrykk, høyere ressurseffektivitet og markedstilpassede løsninger. Disse endringene er viktige å forstå for regnskapsførere og revisorer, og de danner også grunnlag for nye etiske problemstillinger og nye typer rapportering og informasjon som regnskapsførere og revisorer må forholde seg til. 

Kurset dekker tre overordnede temaer:

Deltakerne introduseres for utviklingstrekk knyttet til etikk og bærekraft i business, og hvordan bedrifters forretningsmodeller endrer seg som følge av bærekraftproblemer, teknologisk utvikling og nye kundepreferanser.

Vi drøfter implikasjonene av disse utviklingstrekkene for informasjon og rapportering fra bedriftene, og hvordan denne kan vurderes.

Vi drøfter etiske problemstillinger for regnskapsførere og revisorer, rammeverk for å håndtere disse og hvordan etisk atferd kan fremmes i bedrifter.

eKurs Systemkrav

Løsningen støtter de mest brukte nettlesere og de fleste håndholdte enheter. Anbefalt linjehastighet er minimum 2 mbit nedlastning.

Kursavgiften inkluderer tilgang til eKurset for én person til 31.12. i det året en kjøper kurset, samt kursmateriell (pdf) tilsendt elektronisk.

Lars Jacob Tynes Pedersen

Førsteamanuensis
NHH

Sveinung Jørgensen

Førsteamanuensis
Høgskolen i Innlandet og NHH