Etikk og bærekraftige forretningsmodeller - eKurs

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 3 100

Andre: kr 4 300

ReKomp: kr 0

eKurs

Du introduseres for utviklingstrekk knyttet til etikk og bærekraft i business, og hvordan bedrifters forretningsmodeller endrer seg som følge av bærekraftproblemer, teknologisk utvikling og nye kundepreferanser. Kurset er publisert i 2019.

Målgruppe

Revisorer og regnskapsførere som ønsker å forstå hvordan etikk, samfunnsansvar og bærekraft, ny teknologi og endrede kundepreferanser påvirker og påvirkes av bedrifters forretningsmodeller, og som ønsker å ta gode, etisk forsvarlige beslutninger i profesjonelle sammenhenger.

Kursinnhold

Bedrifters forretningsmodeller er i dag under sterkt press på grunn av økt krav om etisk, ansvarlig og bærekraftig forretningsdrift, trusler og muligheter knyttet til ny teknologi, og endrede kundepreferanser. Bedrifter endrer derfor forretningsmodellene sine i økende grad for å oppnå lavere fotavtrykk, høyere ressurseffektivitet og markedstilpassede løsninger. Disse endringene er viktige å forstå for regnskapsførere og revisorer, og de danner også grunnlag for nye etiske problemstillinger og nye typer rapportering og informasjon som regnskapsførere og revisorer må forholde seg til. 

Kurset dekker tre overordnede temaer:

Du introduseres for utviklingstrekk knyttet til etikk og bærekraft i business, og hvordan bedrifters forretningsmodeller endrer seg som følge av bærekraftproblemer, teknologisk utvikling og nye kundepreferanser.

Vi drøfter implikasjonene av disse utviklingstrekkene for informasjon og rapportering fra bedriftene, og hvordan denne kan vurderes.

Vi drøfter etiske problemstillinger for regnskapsførere og revisorer, rammeverk for å håndtere disse og hvordan etisk atferd kan fremmes i bedrifter.

Kursform

eKurs med forelesning og oppgaver.

Faglig og teknisk brukerstøtte

Har du spørsmål til kurset, kan du kontakte vår faglige veiledningstjeneste. Ved behov for teknisk brukerstøtte kan du kontakte Mats Jakobsen på sms 979 80 031 eller e-post mats@videoforweb.no.

Kursavgiften inkluderer tilgang til eKurset for én person til 31.12. i det året en kjøper kurset, samt kursmateriell (pdf) tilsendt elektronisk. 

Systemkrav   

Løsningen støtter de mest brukte nettlesere og de fleste håndholdte enheter. Anbefalt linjehastighet er minimum 2 mbit nedlastning.

Les mer

Foredragsholdere

Lars Jacob Tynes Pedersen

Førsteamanuensis
NHH

Sveinung Jørgensen

Førsteamanuensis
Høgskolen i Innlandet og NHH