Fagdagene 2022 - digital

Konferansen direktesendes digitalt 21. og 22. november. Fagdagene er inkludert i ReKomp.

Dato:

21.11.2022 - 22.11.2022 kl. 09:00 - 16:00

Sted:

Direktesending

Påmeldingsfrist:

17.11.2022

Priser

Pris:

Medlem: kr 6 000

Andre: kr 7 100

ReKomp: kr 0

Velkommen til Fagdagene – digital 21. og 22. november! Konferansen vil bli direktesendt digitalt kl. 09.00−16.00 begge dager. Her kan du velge blant mange aktuelle kurs og få 14 etterutdanningstimer på to dager. I tillegg blir det prisutdelinger for beste artikkel og kurs. Fagdagene – digital inngår i kursabonnementet ReKomp.

Målgruppe

Kursene er beregnet for revisorer, regnskapsførere, advokater og andre med grunnleggende kunnskaper innenfor de aktuelle fagområdene.

Bærekraft (ESG) – fra det store bildet til hvordan vi opererer i hverdagen

− Som gode rådgivere og revisorer må vi bistå våre kunder og gi dem de beste råd og vurderinger. Samtidig må vi ikke gjøre ESG til en ren konkurranse i rapportering og revidering, sier Stine L. Hattestad Bratsberg. Hun er partner i KPMG Pure Sustainability Norge og Head of Sustainability and transformation i ESG EMA Hub. − Alle må med, hvis ikke løser vi ikke de utfordringene verdenssamfunnet står overfor; utfordringer som også kan ses på som muligheter, understreker hun.

Du kan høre Stine L. Hattestad Bratsberg i plenumssekvensen på konferansens første dag. Foredraget hennes skal gi god forståelse for det store bildet knyttet til økt fokus på bærekraft/ESG. Hva som driver utviklingen, og hvorfor alle må med, ikke bare de som treffes av nye lover og reguleringer, men alle i enhver verdikjede.

Prisutdelinger

På konferansen vil det bli delt ut priser for beste forelesning på DnR-konferansen 2022 og Fagdagene 2021 samt Artikkelprisen 2022 i Revisjon og Regnskap. 

Delta kun én dag?

Konferansen varer i to dager, men det gis anledning til å delta på kun én av konferansedagene (pris medlem DnR: kr 3100; pris ikke-medlem: kr 4300). 
Skriv i feltet «Melding til kursavdelingen» om du kun ønsker å delta på én konferansedag – prisen blir justert etter at vi har behandlet din kurspåmelding.

Program i pdf

Her finner du fullstendig program for konferansen

Les mer

Se programmet

Mandag 21. november

Tirsdag 22. november