GRFS - sentrale områder og praktiske rutiner - eKurs eKurs

God regnskapsføringsskikk (GRFS) er – i tillegg til lov og forskrift – rammeverket som regnskapsførere skal arbeide etter. Kurset gir deg en innføring i sentrale områder av GRFS og tips til hvordan du kan innarbeide rutiner og sjekklister for enklere å etterleve regnskapsførerregelverket. Kurset er publisert i 2019.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Priser

Pris medlem kr 3 300

Pris andre kr 4 100

Oppdateringsprogrammet kr 2 900

Smakebit fra eKurset

 

Målgruppe

Kurset passer for alle som jobber med levering av regnskapstjenester, eller har ansvar for rutiner og/eller systemer tilhørende slike tjenester.

Kursinnhold

Kurset vil ta for seg en del sentrale områder i GRFS, inkludert temaer med endringer i lovverket. Blant annet vil de oppdaterte personvern- og hvitvaskingslovene gjennomgås. En typisk kvalitetskontroll på oppdragsnivå vil være utgangspunkt for mange av temaene i kurset.

Kurset vil ta for seg følgende:

 • Hvitvaskingsreglene
  • Ny hvitvaskingslov – hva betyr det for regnskapsførere
 • Personvernloven og GDPR
  • Hva er det viktig å tenke på?
  • Hvordan forholder man seg til kundene?
  • Hva er rapporteringspliktig?
  • Skråblikk inn mot IT og risikostyring
 • Erfaringer fra Kvalitetskontrollen
  • Resultatene fra kontrollene i 2018
  • På hvilke områder er det flest mangler
  • Hvordan unngå å havne i de vanligste fellene
 • Hva må være på plass på oppdragene
  • Ansvaret man har som oppdragsansvarlig
  • Gjennomgang av et kvalitetskontrollskjema. Hva skal kontrolleres?
  • Formalia
  • Dokumentasjon av arbeidet, balansedokumentasjon og fremdriftsoversikt
  • Kundens interne rutiner
 • Etterutdanning/kurs
  • Etterutdanning i henhold til GRFS/regnskapsførerloven
  • Er det nok å kurses i det på papiret lovpålagte?
 • Forslag til ny regnskapsførerlov

eKurs Systemkrav    

Løsningen støtter de mest brukte nettlesere og de fleste håndholdte enheter. Anbefalt linjehastighet er minimum 2 mbit nedlastning.

Kursavgiften inkluderer tilgang til eKurset for én person til 31.12. i det året en kjøper kurset, samt kursmateriell (pdf) tilsendt elektronisk.

Torstein Heggen

Siviløkonom og autorisert regnskapsfører
Amesto AccountHouse AS