Kjøp og salg av bedrifter - eKurs

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 1 800

Andre: kr 2 200

ReKomp: kr 0

eKurs

Kurset legger vekt på en praktisk tilnærming til temaet kjøp og salg av bedrifter. Det tar for seg sentrale faglige forhold, kjøpers og selgers ulike interesser, forberedelser til salg, selve salgsprosessen (inkludert due diligence), vanlige transaksjonsmodeller og oppgjørsformer (inkl. earn-out) samt hva som er viktig å ha fokus på etter at en transaksjon er gjennomført. I kurset settes det også fokus på en del etiske problemstillinger som ofte dukker opp ved eierskifter. Kurset er publisert i 2016.

Målgruppe

Kurset passer for revisorer, revisormedarbeidere, regnskapsførere og rådgivere som har kunder som i årene fremover skal gjennomføre kjøp eller salg av virksomhet. Kurset er ekstra nyttig for dem som jobber med verdivurderinger, transaksjonsstøtte og eierendringer generelt, men dette er ingen forutsetning. Det passer også for rådgivere i bank, økonomifunksjonen og andre med interesse for temaet.

Kursinnhold

Kjøp og salg av bedrifter inkluderer mange fagdisipliner – både juridiske, finansielle og kommersielle forhold i tillegg til den personlige situasjon for kjøper og selger. Videre er det mange interessenter i en transaksjon; i tillegg til eierne, kan også ansatte, kunder, leverandører, lokalmiljø, banken og myndighetene bli påvirket. Vellykkede eierskifter krever derfor samkjøring av mange interesser og kompetanseområder.

Dette kurset har til hensikt å gi deltakerne en praktisk tilnærming til kjøp og salg av bedrifter. Det skal gi økt forståelse for en del faglige forhold og gi lærerike eksempler fra reelle transaksjoner. Kurset setter fokus på at vellykkede eierskifter krever fokus og dedikert arbeid både før, under og etter transaksjonen. På mange områder kan revisor og regnskapsfører spille en viktig rolle.

Følgende emner blir gjennomgått:

Introduksjon til kjøp og salg av bedrifter

 • Sentrale begreper
 • Situasjoner der eierskifter er aktuelt
 • Interessenter og involverte kompetanseområder
 • Ulik verdi for ulike kjøpere
 • Kjøpers og selgers ulike interesser
 • Industrielle og finansielle kjøpere tenker forskjellig
 • Helhetlig tenkning: før, under og etter transaksjonen
 • Praktiske eksempler: verdiforringelse ved manglende forberedelser ved salg av virksomheter

Kjøps- og salgsprosessen (inkl. DD)

 • Strukturerte salgsprosesser (salgsforberedelser, markedsføring / kvalifisering, datarom / endelig bud, avtaleforhandlinger, gjennomføring)
 • Due diligence (DD): kommersiell, finansiell, juridisk
 • Praktiske erfaringer fra salgsprosesser

Transaksjonsmodeller, oppgjørsformer og spesielle tema

 • Mest vanlige transaksjonsmodeller
 • Mest vanlige oppgjørsformer
 • Earn-out
 • Praktiske eksempler: valg av transaksjonsmodeller og oppgjørsformer i krevende forhandlingssituasjoner
 • Konkurranseklausuler, Kundeklausuler, Rekrutteringsklausuler
 • Meldeplikt til Konkurransetilsynet
 • M&A forsikring
 • Generasjonsskifte
 • Hvordan lykkes etter en transaksjon?

Kursform

eKurs med forelesning og oppgaver. 

Faglig og teknisk brukerstøtte

Har du spørsmål til kurset, kan du kontakte vår faglige veiledningstjeneste. Ved behov for teknisk brukerstøtte kan du kontakte Mats Jakobsen på sms 979 80 031 eller e-post mats@videoforweb.no.

Kursavgiften inkluderer tilgang til eKurset for én person til 31.12. i det året en kjøper kurset, samt kursmateriell (pdf) tilsendt elektronisk. 

Systemkrav   

Løsningen støtter de mest brukte nettlesere og de fleste håndholdte enheter. Anbefalt linjehastighet er minimum 2 mbit nedlastning.

Les mer

Foredragsholdere

Anders Thoresen

Partner
DHT Corporate Services AS

Odd Rustad Nilssen

Partner
DHT Corporate Services AS