Klimarisiko for revisor - eKurs

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

  • -

Priser

Pris:

Medlem: kr 1 400

Andre: kr 1 950

ReKomp: kr 0

eKurs

Klimaendringer skaper et nytt risikobilde for næringslivet. Revisor må forstå og vurdere klimarisiko som påvirker risikostyring og finansiell rapportering. Kurset er publisert i 2021.

Mål med kurset

Forstå hvordan klimaendringer skaper et nytt risikobilde. Forstå klimarisiko som konsept. Se hvordan klimarisiko påvirker næringslivet og de mulighetene som ligger i omstillingen. Lære hvordan klimarisikovurderinger gjennomføres. Lære hvordan revisjonsstandardene brukes ved vurdering av klimarisiko i regnskapet. Se hvordan klimarisiko rapporteres i og utenfor regnskapet.

Målgruppe

Revisorer som ønsker å forstå klimarisiko, gjøre klimarisikovurderinger og vurdere klimarisiko i revisjonen.

Kursinnhold

Klimaendringer er ett av de mest aktuelle temaene i samfunnet i dag, og klimaendringer betyr et nytt risikobilde for næringslivet. Både fysiske risikoer som følge av klimaendringer og overgangsrisikoer som følge av omstillingen til et lavutslippssamfunn. Disse to faktorene omtales som klimarisiko. Alle foretak, uavhengig av størrelse, må forstå hvordan klimaendringer og klimarisiko vil påvirke deres aktiviteter. Det vil bli stadig viktigere å vurdere og håndtere klimarisiko, og kurset vil gi deg som revisor et fortrinn på et viktig fagområde.

Kurset består av to sekvenser:

Sekvens 1: Klimaendringer og klimarisiko

Kurset tar for seg hvordan klimaendringer og omstillingen til lavutslippssamfunnet fører til et nytt risikobilde – klimarisiko – og hvordan dette påvirker næringslivet. Vi kartlegger klimarisiko som begrep og hvordan klimarisiko utgjør en finansiell risiko. Vi ser på mulighetene i omstillingen og hvordan klimarisiko er relevant for revisor.

Sekvens 2: Revisjon og klimarisiko

Kurset tar for seg hvordan klimarisiko vil inngå i revisors oppdrag. Vi ser på klimarisikovurdering som en del av revisjonen. Vi går gjennom hvordan revisjonsstandardene (ISA) brukes i vurdering av klimarisiko i revisjonen. Vi ser hvordan klimarisiko kan rapporteres i og utenfor regnskapet.

Kursform

eKurs med forelesning og oppgaver.

Faglig og teknisk brukerstøtte

Har du spørsmål til kurset, kan du kontakte vår faglige veiledningstjeneste. Ved behov for teknisk brukerstøtte kan du kontakte Mats Jakobsen på sms 979 80 031 eller e-post mats@videoforweb.no.

Kursavgiften inkluderer tilgang til eKurset for én person til 31.12. i det året en kjøper kurset, samt kursmateriell (pdf) tilsendt elektronisk. 

Systemkrav   

Løsningen støtter de mest brukte nettlesere og de fleste håndholdte enheter. Anbefalt linjehastighet er minimum 2 mbit nedlastning.

Les mer

Foredragsholder

Simen Kristiansen

Fagsjef i bærekraftig finans
Finans Norge