Kompensasjonsordningene – revisors rolle – webinar

Kurset direktesendes via Zoom

Dato og tidspunkt:

09.03.2021 kl. 13:00 - 14:45

Sted:

Direktesending

Påmeldingsfrist:

08.03.2021

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 1 400

Andre: kr 1 850

ReKomp: kr 0

Kurspåmelding stenger snart

I løpet av våren skal det sendes inn bekreftelser på søknadene om tilskudd i begge kompensasjonsordningene for foretak med stort omsetningsfall. Det samme gjelder enkelte andre støtteordninger som skal avhjelpe de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Kurset tar opp de viktigste tingene du må være kjent med når du skal bekrefte søknader og gi klientene god veiledning i forkant.

Mål med kurset

Kurset skal først og fremst gjøre det lettere å utføre det som er nødvendig, og unngå fallgruver når du skal bekrefte søknader i de generelle kompensasjonsordningene. Vi vil også komme inn på andre kompensasjonsordninger.

Målgruppe

Revisorer og regnskapsførere som skal avgi bekreftelser i kompensasjonsordningene.

Kursinnhold

Vi vil gjennomgå følgende:  

  • Regelverk som har betydning for bekreftelsene
  • Viktige sider ved gjennomføringen av kontrollhandlingene
  • Obs-punkter: Forhold hvor det er lett for søkerne å gjøre feil
  • Oppfølging av feil i søknaden – retting
  • Innsending av søknad og bekreftelser

Kursform

Direktesendt kurs via Zoom. 

Les mer

Foredragsholdere

Per Hanstad

Adm. direktør
Revisorforeningen

Espen Knudsen

Fagsjef rammebetingelser
Revisorforeningen