Kompetanseuken 2020 - IV: Usikkerhet om fortsatt drift

Dato og tidspunkt:

24.09.2020 kl. 09:00 - 11:30

Sted:

Direktesending

Påmeldingsfrist:

23.09.2020

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 1 200

Andre: kr 1 500

Påmelding lukket

Årets hendelse som følge av Corona-viruset illustrerer godt hvor fort situasjonen kan endre seg. I 2020 er utfordringer med fortsatt drift en problemstilling som plutselig ble aktuell for veldig mange selskaper. Hva skal revisor for et selskap med utfordringer knyttet til både resultater og likviditet tenke på? Kurset direktesendes via Zoom.

Mål med kurset

Gjøre deg som revisor i stand til å avgjøre om risikoen forbundet med fortsatt drift raskt kan parkeres og hvordan, samt gi oversikt over viktige steg som må følges når man skal revidere en virksomhet hvor fortsatt drift er en utfordring.

Målgruppe

Kurset er beregnet på deg som er praktiserende revisor.

Kursinnhold

Vi vil dele opp kurset stegvis for å gjøre problemstillingen enklere å angripe.

Steg 1: Klargjøre forhold som er viktige å inkludere når man skal ta stilling til ledelsens vurdering av om man kan legge fortsatt drift til grunn.

Steg 2: Klargjøre hvilke elementer i regnskapet som påvirkes grunnet risikoen forbundet med fortsatt drift.

Steg 3: Vurdering av noteopplysningene i regnskapet.

Steg 4: Vurdere konsekvensene for revisjonsberetningen, samt annen kommunikasjon med styret og ledelsen.

Praktisk informasjon

Du vil få en e-post med link til sendingen og kursdokumentasjonen samt en brukerveiledning til Zoom. 

Les mer

Foredragsholdere

Cathrine Huseby Rein

Statsautorisert revisor
KPMG

Paul Midling Larsen

Statsautorisert revisor
KPMG