Konsernregnskap – webinar

Kurset direktesendes over to dager: 15. og 16. november kl. 9.00–12.00

Dato og tidspunkt:

15.11.2022 kl. 09:00 - 12:00

Sted:

Direktesending

Påmeldingsfrist:

14.11.2022

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 2 900

Andre: kr 3 800

ReKomp: kr 0

Konsernregnskap kan være svært utfordrende. Sett av et par formiddager og få en oppfrisking på grunnprinsippene, og tilegn deg konkret forståelse og ferdigheter som trengs for å utarbeide og kontrollere et mindre konsernregnskap.

Mål med kurset 

Målet med kurset er å bli i stand til å avslutte et enkelt konsernregnskap eller kontrollere et konsolidert regnskap. 

Målgruppe 

Kurset er beregnet for deg som er revisor, regnskapsfører eller controller. Det er også aktuelt for deg som har ansvar for eller interesse for kontroll eller utarbeidelse av konsoliderte regnskaper. Vi tar utgangspunkt i IFRS-regelverket, men kurset er like relevant for deg som arbeider med regnskaper avlagt etter god regnskapsskikk. 

Kursinnhold 

Kurset legger opp til en veksling mellom undervisning og løsning av caseoppgaver ved bruk av digitale verktøy. Caseoppgavene gjennomgås som en del av undervisningen. 

Følgende temaer vil bli gjennomgått i løpet av kurset: 

  • Lovkrav og grunnleggende prinsipper for konsernregnskap 

  • Praktisk konsolideringsteknikk 

  • Avstemming og kontroll ifm. konsolidering 

  • Eliminering av interne balanseposter 

  • Eliminering av interne transaksjoner – med og uten interngevinst 

  • Kjøp av datterselskap og etterfølgende håndtering av mer-/mindreverdier 

  • Minoritetsinteresser – endring i eierandeler etter oppkjøp 

  • Utsatt skatt i konsernforhold 

  • Valuta 

  • Salg av datterselskap 

Kursform 

Direktesendinger med forelesning og case.

Les mer

Foredragsholdere

Bjørn Einar Strandberg

Statsautorisert revisor
PwC

Ole Marius Kaarigstad

Statsautorisert revisor
PwC