Konsernregnskap

Målet med kurset er å bli i stand til å avslutte et enkelt konsernregnskap eller kontrollere et konsolidert regnskap. Etter en kort introduksjon med grunnprinsippene for konsolidering bygger vi videre på disse med eksempler, kompliserende elementer og praktiske oppgaver.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Priser

Pris medlem kr 3 800

Pris andre kr 4 400

Dato

27.11.2019

Tidspunkt

09:00 - 16:00

Sted

Høyres Hus, Oslo

Påmeldingsfrist

25.11.2019

Målgruppe

Regnskapsførere, controllere, revisorer og andre med ansvar eller interesse for kontroll eller utarbeidelse av konsoliderte regnskaper. Vi tar utgangspunkt i IFRS-regelverket, men kurset er like relevant for deg som arbeider med regnskaper avlagt etter god regnskapsskikk.

Kursinnhold

Kurset vil være basert på korte undervisningsbolker etterfulgt av små gruppeoppgaver med løsning i plenum. Følgende temaer vil bli gjennomgått:

  • Lovkrav og regnskapsspråk
  • Eliminering av interne transaksjoner
  • Eliminering av balanseposter
  • Oppkjøpsmetoden
  • Minoritetsinteresser
  • Utsatt skatt i konsernforhold
  • Valuta
  • Salg av datterselskap
  • Praktisk konsolidering
  • Hva kan gå galt?

Espen Thorstensen

Statsautorisert revisor
PwC

Torstein Ytterdal

Director
PwC