Kvalitetsstyring etter ny revisorlov – vi hjelper deg i gang

Kurset direktesendes via Zoom

Dato og tidspunkt:

09.12.2020 kl. 09:00 - 11:30

Sted:

Direktesending

Påmeldingsfrist:

07.12.2020

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

 • -

Priser

Pris:

Medlem: kr 1 200

Andre: kr 1 500

Med ny revisorlov får vi mer omfattende regler om systemer og rutiner for å sikre kvaliteten på revisjons- og bekreftelesesoppdrag. Risikostyringsforskriften innføres for revisjonsforetak. Hvitvaskingsloven har også krav til risikovurderinger og rutiner. Det er nødvendig å gå grundig gjennom virksomheten for å identifisere risikoområder og hvordan disse skal håndteres. Kurset hjelper deg i gang med dette viktige arbeidet. Kurset direktesendes via Zoom.

Mål med kurset:

Kurset skal gi deg en god forståelse av de nye virksomhetskravene og hvordan arbeidet med dette kan gripes an i revisjonsforetaket.

Målgruppe:

 • Ledelsen i revisjonsforetak – styremedlemmer, daglige ledere og partnere
 • Revisorer som har startet eller planlegger å starte et revisjonsforetak
 • Revisorer som er involvert i kvalitetsarbeidet i revisjonsforetak

Kursinnhold:

Risikostyring - risikostyringsforskriften

 • Identifisering av risikoområder og vurdering av risiko
 • Risikoreduserende tiltak og internkontroll
 • Overvåking av at de interne kontrollene fungerer
 • Dokumentasjon og rapportering

Kvalitetsstyring – ny revisorlov

 • Systematisk arbeid for å sikre kvalitet på revisjonsoppdrag og oppdrag om revisorbekreftelser
 • Oversikt over de nye lovreglene og standarder på området
 • Områder som skal dekkes i et system for kvalitetsstyring
 • Gjennomgang av tiltak og prosesser i firmaet - identifisere forbedringspunkter
 • Tiltak som kan sikre kvalitet – retningslinjer, rutiner, systemressurser, beredskapsplaner, mv.
 • Informasjonssikring i et revisjonsforetak

Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering – hvitvaskingsloven

 • Risikovurdering på virksomhetsnivå
 • Hvitvaskingsrutiner og bruk av systemressurser
  • Kundetiltak – risikovurdering, ID-kontroll, mv.
  • Undersøkelse av mistanke og rapportering til Økokrim
  • Intern kontroll og oppfølging av avvik

Kursform:

Direktesending på Zoom

Les mer

Foredragsholdere

Per Hanstad

Adm. direktør
Revisorforeningen

Espen Knudsen

Fagsjef rammebetingelser
Revisorforeningen