Likviditet, lønnsomhetsforbedring og økonomistyring - SMB - eKurs eKurs

En praktisk tilnærming til hvordan du som rådgiver kan kartlegge nåsituasjonen og gjennomføre forbedringer i små virksomheter. Kurset er publisert i 2014. Kurset er tilgjengelig til 31.12.18.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Priser

Pris medlem kr 2 100

Pris andre kr 2 550

Målsetting

De fleste små virksomheter har et sterkt operasjonelt fokus og jobber med det de kan. De har imidlertid i varierende grad intern kompetanse og ressurser til å fremskaffe relevant styringsinformasjon og å se faresignaler i tide – "en ser ikke skogen for bare trær". Som ekstern rådgiver kan du på en effektiv måte ta denne rollen og bidra til at kunden realiserer potensialet i sin egen virksomhet. Dette kurset har til hensikt å gi deltagerne økt forståelse av hvordan bedrifter kan kartlegges på en effektiv måte (inkl. faglig forståelse av finansielle nøkkeltall og kontantstrømanalyse), hvilke tiltak som i ulike sammenhenger ofte er mest sentrale for å bedre situasjonen samt hvordan bedriften kan følges opp løpende.

Målgruppe

Kurset passer for revisorer, revisormedarbeidere, regnskapsførere og rådgivere som jobber med små virksomheter, og som ønsker å tilby mer enn lovpålagte tjenester, og som synes det er gøy å jobbe sammen med kundene sine. Kurset passer også for rådgivere i bank, økonomifunksjonen og andre med interesse for temaet.

Kursinnhold

Følgende emner blir gjennomgått:

Kartlegge nåsituasjonen

 • Effektiv økonomisk helsesjekk av bedriften – regnskapsanalyse med risikovurdering og fokus på rentabilitet, kontantstrøm, likviditet, finansiell struktur og soliditet
 • Er det behov for finkirurgi eller krigskirurgi?
 • Finansielle nøkkeltall og kontantstrømanalyse
 • Hvordan påvirker utbytteutbetalinger analysen?
 • Økonomisimulering
 • Sammenligning med konkurrenter (benchmarking)
 • Produkt- og kundelønnsomhet

Lønnsomhets- og likviditetsforbedring

 • "Medisiner" for ulike bedrifter
 •  Øke inntekter
 • Redusere kostnader
 • Redusere kapitalbinding
 • Ny finansiering
 • Forbedring av systemer, rutiner, prosedyrer etc.
 • Hvordan realisere forbedringspotensialer?

Økonomistyring

 • Hvilken informasjon trenger styret og ledelsen?
 • Hvordan gjennomføre rapporteringen på en effektiv og verdifokusert måte?
 • Likviditetsprognoser som styringsverktøy

eKurs systemkrav

Løsningen støtter nyere versjoner av de mest brukte nettlesere. Anbefalt linjehastighet er minimum 2 mbit nedlastning.

Kursavgiften inkluderer tilgang til eKurset for én person til 31.12. i det året en kjøper kurset, samt kursmateriell (pdf) tilsendt elektronisk.

Anders Thoresen

Partner
DHT Corporate Services AS