Ny skattemelding - fra skjema til tema (des.)

Dato og tidspunkt:

Flere mulige, velg dato

Sted:

Flere mulige, velg sted

Påmeldingsfrist:

Varierer

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 3 500

Andre: kr 4 400

ReKomp: kr 0

Ny skattemelding og revisors signering vil berøre oss alle. Her forberedes du på endringene dette medfører. Kurset vil ha en praktisk tilnærming med eksempler og visning i Maestro Årsoppgjør.

Mål med kurset

Kurset går igjennom de viktigste endringene som følge av ny skattemelding og konsekvensen det har for arbeid i årsoppgjørsprogrammet. Dette linkes opp mot endringer i revisors kontroll og rapportering.

Målgruppe

Kurset er beregnet på revisorer og regnskapsførere, økonomer og andre med interesse for emnet. Kurset tilpasses slik at det blir relevant både for deg som har brukt Maestro Årsoppgjør tidligere, og for deg som ikke har det.

Kursinnhold

Gjennom kurset får du blant annet kjennskap til:

  • Overgangen til ny skattemelding: Hva er ny skattemelding, og hvem kan bruke den for inntektsåret 2022
  • Forskjeller mellom ny og gammel skattemelding, herunder nye, endrede og utgåtte poster og temaer
  • Den nye innsendingsprosessen med pålogging og Skatteetatens valideringstjeneste
  • Kontroll av ny skattemelding: Bekreftelse fra foretaket og revisors godkjenning
  • Vi vil ta i bruk praktiske case for både aksjeselskap og enkeltpersonforetak

Kursform

Forelesning med praktiske eksempler og mulighet for spørsmål.

Les mer

Foredragsholdere

Marius Olsen

Statsautorisert revisor
SLM Revisjon AS

Sara Nærstad

Statsautorisert revisor
SLM Revisjon AS