Økonomisk analyse og rådgivning - eKurs

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 1 800

Andre: kr 2 200

ReKomp: kr 0

eKurs

Det skjer store endringer i bransjen som medfører at mange revisorer og regnskapsførere ønsker å utvide bruken av sin erfaring, og å finne nye inntektskilder. Mulighetene er store for dem som blir foretrukket rådgiver for sine kunder ved å kombinere kompetanse med effektive digitale løsninger. Kurset legger vekt på en praktisk tilnærming til hvordan revisor og regnskapsfører kan ta en naturlig rolle som rådgiver innenfor økonomiområdet. Kurset er publisert i 2019.

Målgruppe

Kurset passer for revisorer, revisormedarbeidere, regnskapsførere og rådgivere som jobber med små og mellomstore virksomheter, og som ønsker å utvide sitt tjenestespekter i et nært kundesamspill. Kurset passer også for rådgivere i bank, økonomifunksjonen i SMB-bedrifter og andre med interesse for temaet.

Kursinnhold

Dette kurset har til hensikt å bevisstgjøre deg på hvordan du kan ta en sterk rolle som økonomiske rådgivere. Du skal få forståelse for hvordan bedrifter kan kartlegges på en effektiv måte (inkl. faglig forståelse av finansielle nøkkeltall og kontantstrømanalyse), og hvordan en kan benytte dette for å skape en konstruktiv kundedialog og bygge et langsiktig, tillitsfullt kundeforhold.

Følgende emner blir gjennomgått:

 • Økonomisk analyse og finansielle nøkkeltall
  • Revisors og regnskapsførers rolle som rådgiver på to nivåer
   • Den gode kundedialogen: komme i posisjon og skape tillit
   • Foretrukket løpende rådgiver («VI»)
  • Regnskapsanalyse og finansielle nøkkeltall
  • Analyse av delårstall og budsjetter
  • Sammenligning av bedrifter (benchmarking)
  • Hva er banken opptatt av, og hvordan kan revisor være en støttespiller her 
 • Case: Den gode kundedialogen – Ett år med Eksempelbedriften AS
  (basert på verktøy fra www.BT360.no)
  • Hva er situasjonen for bedriften pr. august, og hva var situasjonen pr. 31.12. (regnskapsanalyse)?
  • Hvordan lå bedriften an sammenlignet med sine konkurrenter pr. 31.12. (benchmarking)?
  • Hva tror vi prognosen for året blir?
  • Hvis prognosen slår til, er det noen risiko i regnskapet? Hvilke områder er i så fall sårbare, og hvilke tiltak er aktuelle?
  • Hvor sårbare er sentrale drivere i selskapet mtp. resultat og likviditet (økonomisimulering)?
  • Hva blir prognosen etter justeringer, og hvordan blir risikoen i regnskapet da?
 • Foretrukket løpende rådgiver («VI»)
  • Analysere og forbedre inntekter og marginer
  • Analysere og effektivisere kostnader
  • Budsjettering av business case for investeringer, strategiprosesser, lånesøknader, kapitalinnhenting etc.

Kursform

eKurs med forelesning og oppgaver. 

Faglig og teknisk brukerstøtte

Har du spørsmål til kurset, kan du kontakte vår faglige veiledningstjeneste. Ved behov for teknisk brukerstøtte kan du kontakte Mats Jakobsen på sms 979 80 031 eller e-post mats@videoforweb.no.

Kursavgiften inkluderer tilgang til eKurset for én person til 31.12. i det året en kjøper kurset, samt kursmateriell (pdf) tilsendt elektronisk. 

Systemkrav   

Løsningen støtter de mest brukte nettlesere og de fleste håndholdte enheter. Anbefalt linjehastighet er minimum 2 mbit nedlastning.

Les mer

Foredragsholder

Anders Thoresen

Partner
DHT Corporate Services AS