Økonomisk kriminalitet – revisors ansvar og oppgaver

Kurset gir en innføring i de utfordringer du som revisor står overfor ved vurdering av risiko for økonomisk kriminalitet og gjennomføring av handlinger for å forebygge og avdekke slik kriminalitet. Kurset går igjennom former for økonomisk kriminalitet, herunder regnskapsmanipulasjon, hvitvasking og terrorfinansiering, og ulike former for arbeidslivskriminalitet. Vi har fått bekreftet fra alle kursstedene at nødvendige smitteverntiltak vil bli ivaretatt.

timer

Revisorer:


Priser

Pris medlem kr 3 800

Pris andre kr 4 500

Oppdateringsprogrammet kr 3 100

Påmelding

 • 16.09.2020 Quality Hotel, Sarpsborg Fullt - kontakt kurs@revisorforeningen.no
 • 17.09.2020 Scandic Park Sandefjord Fullt - kontakt kurs@revisorforeningen.no
 • 22.09.2020 Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger Fullt - kontakt kurs@revisorforeningen.no
 • 23.09.2020 Thon Conference Vika Atrium, Oslo Fullt - kontakt kurs@revisorforeningen.no

Kurset gir en innføring i revisjonsselskapets og den enkelte revisors ansvar for å etterleve hvitvaskingslovens bestemmelser. Kurset tar også for seg risiko for feil i forbindelse med tiltakspakken for bedrifter i forbindelse med koronaepidemien, og de vurderinger revisor må gjøre i den forbindelse. 

Mål med kurset

Kurset skal bevisstgjøre deg på ulike former for økonomisk kriminalitet og gjøre deg bedre rustet til å foreta solide risikovurderinger i revisjonen. Du skal etter kurset også kunne hvitvaskingsbestemmelsene og være bedre i stand til å kjenne igjen rapporteringspliktige situasjoner.

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som jobber med revisjon, og som har ambisjoner om å få bedre innsikt i risikoforhold knyttet til ulike former for økonomisk kriminalitet, hvitvaskingslovens bestemmelser og revisors ansvar for å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet.

Kursinnhold

 • Profesjonell skepsis i møtet med økonomisk kriminalitet
 • Ulike former for økonomisk kriminalitet
 • Arbeidslivskriminalitet og risiko for feil i regnskapet
 • Hvitvasking og terrorfinansiering
 • Risikovurderingshandlinger som grunnlag for vurdering av risiko for misligheter
 • ISA 240 (misligheter) – handlinger for å dekke risikoer
 • Revisors uavhengighet og ikke-tillatte tjenester
 • Revisjonsselskapets rutiner etter hvitvaskingsloven
 • Tiltakspakken i forbindelse med koronaepidemien

Kurset vil bestå av forelesning med praktiske oppgaver og løsning av oppgaver i plenum. De to foreleserne vil sammen presentere stoffet og involvere deg som deltaker.

Lars Angermo og Stian Bringsjord ble kåret til beste forelesere på DnR-konferansen 2018!

Lars Angermo

Statsautorisert revisor
Sant Revisjon

Stian Bringsjord

Statsautorisert revisor
Sant Revisjon