Regnskapsførerreglene - aktuelle emner 2020 - eKurs

Som autorisert regnskapsfører må du holde deg oppdatert om de særskilte reglene som gjelder for din yrkesutøvelse. Aktuelle nyheter inkluderer nytt hvitvaskingsrundskriv, rapporter fra kvalitetskontroller og rapporter fra tilsyn. I tillegg er ny regnskapsførerlov og endringer i standarden for god regnskapsføringsskikk (GRFS) på trappene. Det kommer også stadig spørsmål om forståelsen av de reglene vi er underlagt. I dette kurset ser vi både på nyheter og aktuelle spørsmål om regnskapsførerreglene. Kurset vil være tilgjengelig fra 10.09.–31.12.2020.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Priser

Pris medlem kr 3 300

Pris andre kr 4 200

Oppdateringsprogrammet kr 2 900

Dato

10.09.2020

Tidspunkt

00:00 - 00:00

Sted

Gjennomføringsfrist 31.12.

Påmeldingsfrist

08.09.2020

Smakebit fra eKurset

 

Mål med kurset

Å holde deg oppdatert på nyheter og aktuelle emner innenfor regnskapsførerreglene.

Målgruppe

Autoriserte regnskapsførere, med særlig fokus på deg som driver eller arbeider med ekstern regnskapsføring.

Kursinnhold


Nyheter

  • Nytt hvitvaskingsrundskriv fra Finanstilsynet og status på MT-meldinger til Økokrim
  • Resultater fra Revisorforeningens kvalitetskontroll av autoriserte regnskapsførere
  • Finanstilsynets tematilsyn om betalingsoppdrag hos regnskapsførerforetak
  • Status på ny regnskapsførerlov
  • Forslag til endringer i god regnskapsføringsskikk (GRFS)

 Aktuelle emner

  • Oppdragsansvarlig regnskapsfører – formelle krav, oppgaver og ansvar
  • Vurdering av oppdragsgivers interne rutiner – formål, krav, innhold og dokumentasjon
  • Rapportering til oppdragsgiver – frekvens og innhold
  • Kvalitetskontroll på regnskapsoppdrag – overordnet intern kontroll og kontroll av medarbeidere
  • Rene årsoppgjørsoppdrag – hvilke krav gjelder?
Jan Terje Kaaby

Jan Terje Kaaby

Senior Manager, Fagavdelingen. Han er også leder av Regnskapsstandardstyret (RSS)
BDO (Fotograf: Monica Ferreira Ask. Copyright: BDO AS)