Regnskapsmessige problemstillinger i en digital tid

Kurset er praktisk orientert, og fokuset rettes mot aktuelle problemstillinger i en digital tid knyttet til inntektsføring, transaksjoner med nærstående, omorganisering, valuta- og rentesikring samt utvalgte problemstillinger knyttet til driftsmidler og immaterielle eiendeler. Det diskuteres også om mer bruk av virkelig verdi øker relevansen av den finansielle rapporteringen, og forslag til relevante nøkkeltall.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Priser

Pris medlem kr 3 800

Pris andre kr 4 400

Oppdateringsprogrammet kr 3 100

Påmelding

Målgruppe

Kurset passer for revisorer, regnskapsførere og alle som jobber med regnskap.

Kursinnhold

Inntektsføring er et sentralt område innenfor regnskapsreguleringen, og stadig mer komplekse avtaler og transaksjoner skaper utfordringer når det gjelder regnskapsføring.

Første del av kurset omhandler regnskapsføring av inntekt i ulike bransjer, herunder salgsavtaler med flere elementer. Det vektlegges spesielt å diskutere regnskapsmessig behandling av prosjekter og salg mellom nærstående.

I andre del av kurset diskuteres regnskapsmessig behandling av omorganisering, valuta- og rentesikring (kontantstrøm- vs. verdisikring), skillet mellom påkost og vedlikehold, dekomponering og kriteriene for balanseføring av immaterielle eiendeler. Spørsmålet om mer bruk av virkelig verdi øker relevansen av den finansielle rapporteringen, blir også diskutert, herunder forslag til mer relevante nøkkeltall (fordi tradisjonelle nøkkeltall er gått ut på dato). 

Terje Heskestad

Dosent
UiA, NHH, Deloitte