Revisorforeningens Skatt- og avgiftsdag 2020 - eKurs

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 3 100

Andre: kr 4 200

ReKomp: kr 0

eKurs

Ved å delta på kurset blir du oppdatert på alle nyheter og endringer innen skatt og merverdiavgift før det nye året tar til. Det vil bli gitt praktiske eksempler innenfor aktuelle emner. Kurset er publisert i 2020.

Målgruppe

Revisorer og revisormedarbeidere, regnskapsførere, økonomer og andre med interesse for emnet.

Kursinnhold

Kurset inneholder blant annet:

Skatt: 

  • Statsbudsjettet 2021 og øvrige lov- og forskriftsendringer 
  • Viktige dommer, uttalelser, vedtak og praksis fra 2020 
  • Aktuelle skattemessige problemstillinger, herunder saker fra Revisorforeningens spørretjeneste 

Avgift:

  • Nyheter på merverdiavgiftens område inkludert lovendringer og sentrale dommer
  • Andre aktuelle temaer belyst med eksempler

Faglig og teknisk brukerstøtte

Har du spørsmål til kurset, kan du kontakte vår faglige veiledningstjeneste. Ved behov for teknisk brukerstøtte kan du kontakte Mats Jakobsen på sms 979 80 031 eller e-post mats@videoforweb.no.

Kursavgiften inkluderer tilgang til eKurset for én person til 31.12. i det året en kjøper kurset, samt kursmateriell (pdf) tilsendt elektronisk. 

Systemkrav   

Løsningen støtter de mest brukte nettlesere og de fleste håndholdte enheter. Anbefalt linjehastighet er minimum 2 mbit nedlastning.

Les mer

Foredragsholdere

Børge Busvold

Rådgiver skatt
Revisorforeningen

Trond Erik Andersen

Advokat
AndersenLaw

Camilla Brunfelt

Rådgiver avgift
Revisorforeningen

Kari Elisabeth Christiansen

Advokat
RSM Advokatfirma AS