Revisorforeningens Skattedager 2018 Kurspåmelding stenger snart

Ved å delta på kurset blir du oppdatert på alle nyheter og endringer innen skatt før det nye året tar til.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Priser

Pris medlem kr 3 800

Pris andre kr 4 400

Oppdateringsprogrammet kr 3 100

Påmelding

 • 18.12.2018 Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Lukket - kontakt kurs@revisorforeningen.no
 • 19.12.2018 Høyres Hus, Oslo Lukket - kontakt kurs@revisorforeningen.no

Målgruppe

Revisorer og revisormedarbeidere, regnskapsførere, økonomer og andre med interesse for emnet.

Kursinnhold

Kurset innholder bl.a. følgende:

 • Statsbudsjettet 2019, lov- og forskriftsendringer, herunder:
  • Nye rentebegrensningsregler som vil gjelde langt flere enn i dag
  • Lovfestet omgåelsesregel – hvor går grensen nå?
  • Nye regler for naturalytelser
 • Viktige dommer, uttalelser, vedtak og praksis fra 2018
 • Aktuelle skattemessige problemstillinger, bl.a.
  • Nye regler for diett
  • Innbetalt kapital
  • Fusjon, fisjon og andre omorganiseringer – ny praksis
  • Fradrag for kostnader i andre konsernselskaper, sponsing og representasjon
  • Tilleggsskatt og endringsfrister – ny praksis
 • Saker fra spørretjenesten

Trond Erik Andersen

Advokat
AndersenLaw

Børge Busvold

Rådgiver
Revisorforeningen