Risikovurdering i revisjonen – endret ISA 315

Nyheter og aktuelle temaer i revisjonsbransjen inngår som en del av kurset

Dato og tidspunkt:

Flere mulige, velg dato

Sted:

Flere mulige, velg sted

Påmeldingsfrist:

Varierer

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 3 500

Andre: kr 4 400

ReKomp: kr 0

Standarden som omhandler revisors identifisering og vurdering av risikoen for vesentlig feilinformasjon – ISA 315 – er endret fra revisjon av årsregnskapet for 2022. Kurset tar for seg de vesentlige endringene og kravene som etter standarden skal oppfylles. Kjennskap til disse har betydning for utforming av angrepsvinkel, dokumentasjon, planlegging og gjennomføring av revisjonshandlinger.

Mål med kurset 

Styrke bevisstheten på viktigheten av innledende risikovurderingshandlinger og sette deg i stand til å få en god sammenheng i revisjonen fra de innledende risikovurderingshandlingene, til vurdering av iboende risiko og kontrollrisiko. 

Målgruppe  

Kurset er beregnet på revisorer som er involvert i revisjonen av SMB-virksomheter. 
 

Kursinnhold 

Følgende temaer vil bli gjennomgått:

 • Sentrale endringer fra tidligere ISA 315 

 • Risikovurderingshandlinger 

 • Profesjonell skepsis 

 • Forståelse av bruk av IT 

 • Begrepet «Spekter av iboende risikoer» 

 • Særskilte risikoer 

 • Risikovurdering og sammenheng med revisjonsbevis 

 • Dokumentasjonskrav 

Kursform 

Forelesning med gjennomgang av praktisk eksempel i Descartes og mulighet for spørsmål. 

Nyheter og aktuelle temaer

Denne delen utgjør én kurstime og inneholder følgende:

 • Aktuelle fagsaker
 • Rekruttering og omdømme
 • Revisors rolle innen bærekraft

Revisorforeningens adm. direktør Karen Kvalevåg innleder og inviterer til dialog. 

 

Les mer

Foredragsholdere

Stian Bringsjord

Statsautorisert revisor
Sant Revisjon

Lars Angermo

Statsautorisert revisor
Sant Revisjon

Karen Kvalevåg

Adm. direktør
Revisorforeningen