Skatteberegning i årsoppgjøret med midlertidige forskjeller - webinar

Dublering av webinar sendt 19. januar

Dato og tidspunkt:

17.03.2021 kl. 09:00 - 11:30

Sted:

Direktesending

Påmeldingsfrist:

16.03.2021

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 1 200

Andre: kr 1 500

ReKomp: kr 0

Kurset vil dekke skatte- og regnskapsmessige vurderingsregler for driftsmidler, varelager og fordringer. Kurset vil gi deg en grunnleggende forståelse for sammenhengen mellom regnskaps- og skattemessig behandling av disse postene i regnskapet. Typiske feil som kan oppstå ved utarbeidelse av skattemeldingen, vil bli gjennomgått samt enkle kontrollteknikker for å unngå slike feil. Kurset omfatter praktiske case. Kursdokumentasjonen kan benyttes som et oppslagsverk. Kurset direktesendes via Zoom. Dette er en dublering av webinaret som ble sendt 19. januar.

Mål med kurset

Gi deg grunnleggende forståelse for sammenhengen mellom regnskaps- og skattemessig behandling av driftsmidler, varelager og fordringer, samt sikre korrekt behandling ved bruk av enkel kontrollteknikk.

Målgruppe

Revisor- og regnskapsmedarbeidere som ønsker økt forståelse for den skattemessige og regnskapsmessige behandlingen av driftsmidler, varelager og fordringer.

Kursinnhold

Vi vil gjennomgå følgende:

  • Regnskapsmessige vurderingsregler
  • Skattemessige vurderingsregler
  • Midlertidige forskjeller
  • Skatteberegning
  • Kontrollteknikker
  • Praktiske case

Kursform

Forelesning med case

Les mer

Foredragsholdere

Lars Angermo

Statsautorisert revisor
Sant Revisjon

Stian Bringsjord

Statsautorisert revisor
Sant Revisjon