Standarder for attestasjonsoppdrag SA 3801 og 3802 - fysisk

Dato og tidspunkt:

Flere mulige, velg dato

Sted:

Flere mulige, velg sted

Påmeldingsfrist:

Varierer

timer

Etterutdanning revisor:

Etterutdanning regnskapsfører:

Priser

Pris:

Medlem: kr 3 500

Andre: kr 4 500

ReKomp: kr 0

Endringer i SA 3801 ble sendt på høring i juni, og standarden vil i løpet av høsten 2023 foreligge i endret form som er tilpasset ny skattemelding. SA 3802 er under oppdatering og forventes sendt på høring i løpet av høsten 2023.

Mål med kurset

Kurset går igjennom de viktigste endringene i de to standardene samt de områder som vanligvis medfører spørsmål knyttet til revisors oppgaver, og hvordan disse kan løses.

Målgruppe

Kurset er beregnet på revisorer.

Kursinnhold

Gjennom kurset får du blant annet kjennskap til:

  • Oversikt over krav og veiledning i SA 3801 for attestasjoner til skattemyndighetene
  • Gjennomgang av de vanligste vurderinger som revisor må forholde seg til
  • Spesielle problemstillinger knyttet til overgang til ny skattemelding
  • Oppdatering av endringer knyttet til revisors attestasjoner etter SA 3802
  • Gjennomgang av problemstillinger som er vanlige ved attestasjoner etter SA 3802

Kursform

Forelesning med praktiske eksempler og mulighet for spørsmål.

Les mer

Foredragsholdere

Knut Aker

Statsautorisert revisor, rådgiver
Revisorforeningen

Kristin Hagland

Statsautorisert revisor, konsulent
Selvstendig næringsdrivende