Utvalgte temaer i regnskap - eKurs

Kurset har fokus på noen sentrale områder og tilhørende problemstillinger som er relativt vanlige i praksis, men hvor de regnskapsmessige løsningene ikke alltid er opplagte. Kurset vil peke på vesentlige forskjeller mellom regnskapsmessige løsninger etter god regnskapsskikk og IFRS. Kurset vil være tilgjengelig fra 18.09.–31.12.2020.

timer

Revisorer:

Regnskapsførere:


Priser

Pris medlem kr 3 300

Pris andre kr 4 200

Oppdateringsprogrammet kr 2 900

Dato

18.09.2020

Tidspunkt

00:00 - 00:00

Sted

Gjennomføringsfrist 31.12.

Påmeldingsfrist

16.09.2020

Smakebit fra eKurset 

Mål med kurset 

Etter gjennomført kurs skal du være kjent med regnskapsmessige løsninger som følger av regnskapslov og god regnskapsskikk, herunder norske regnskapsstandarder, innenfor de områdene som kurset dekker.  

Målgruppe 

Kurset passer for deg som er revisor, revisormedarbeider, regnskapsfører eller rådgiver, og for deg som er økonomiansvarlig, og som jobber med finansregnskap. 

Kursinnhold 

Regnskapsloven er en rammelov som sammen med god regnskapsskikk regulerer norsk regnskapspraksis. De norske regnskapsstandardene har til hensikt å gi god regnskapsskikk et nærmere innhold. De regnskapspliktige må foreta egne vurderinger innenfor disse rammebetingelsene. På mange områder åpnes det for valgmuligheter, og det vil være nødvendig med bruk av skjønn.   

Kurset dekker følgende temaer: 

  • Oversikt over norsk regnskapsregulering pr. 2020
  • Hendelser etter balansedagen og fortsatt drift
  • Inntektsføring
  • Immaterielle eiendeler med vekt på forsknings- og utviklingskostnader
  • Nedskrivning av anleggsmidler
  • Regnskapsføring av utbytte og konsernbidrag

Problemstillingene belyses med praktiske eksempler. 

Tonny Stenheim

Professor
Universitetet i Sørøst-Norge