Bruker du «Min kursplanlegger» på revisorforeningen.no?

Da har du full kontroll over dine etterutdanningstimer i forhold til kravet som revisor og regnskapsfører. Tjenesten er tilgjengelig for påloggede medlemmer og abonnenter av ReKomp.

Hva er «Min kursplanlegger»?

Kursplanleggeren viser dine etterutdanningstimer for inneværende treårsperiode. 

Tjenesten gir deg en oversikt over påmeldte og gjennomførte kurs i regi av Revisorforeningen. I tillegg kan du regi­st­rere etterutdanning fra andre leveran­dører. Til sammen gir dette deg en opp­datert status på hvordan du ligger an i forhold til etterutdanningskravet – både som revisor og regnskapsfører.

«Min kursplanlegger» kan brukes uavhengig av om du går på kurs i regi av Revisor­foreningen eller ikke. Slik bruker du tjenesten:

Du må selv registrere etterutdanning fra andre leverandører

 • Registrerer du timer fra andre kursleverandører med startdato frem i tid, legges kurset til «Mine påmeldte kurs». Når kursdatoen er passert, flyttes kurset automatisk til «Historikk».
 • Registrerer du et kurs med startdato tilbake i tid, legges kurset til «Historikk» pr. årstall.
 • Du kan samtidig registrere etterutdanningstimene som regnskapsfører og laste opp kursdokumentasjon og/eller kursbevis.
 • Har du tidligere registrert kurs med timer som revisor, men ønsker å registrere timene som regnskapsfører også? Velg fanen «Historikk», velg årstall, åpne aktuell etterutdanning, velg «Endre kurset», legg til timene som regnskapsfører trykk «Registrer timer» (nederst i høyre spalte).
 • Du kan når som helst både redigere eller slette egenregistrert etterutdanning.

Mine påmeldte kurs

 • Oversikt over Revisorforeningens kurs som du er påmeldt, men ennå ikke har fullført.
 • Gir deg mulighet til å melde deg av påmeldte kurs, gitt at kurset har en avmeldingsfrist som overholdes.
 • Oversikt over etterutdanning du selv har registrert med startdato frem i tid, men ennå ikke har fullført.

Min kursoversikt tre siste år og anbefalte kurs

 • Du kan filtrere og vise din kursstatus som revisor eller regnskapsfører for inneværende treårsperiode.
 • Oversikten viser alle dine påmeldte kurs + alle dine fullførte kurs sortert etter totalkravet for etterutdanning som revisor og regnskapsfører.
 • Status på hvor mange timer du mangler totalt forut­setter at du fullfører de kursene du er påmeldt i år innen 31. desember.
 • Merk følgende i kursplanleggeren som regnskapsfører:
  Regnskapsfører er selv ansvarlig for å nå minimumskravene pr. fagområde: 7 timer bokføring, 21 timer finansregnskap og bokføring, 21 timer skatterett/avgiftsrett, 14 timer GRFS og 7 timer rettslære.

Min kurshistorikk

 • Velg først det året du vil vise kurshistorikken for.
 • Øverst får du en oversikt over kurs fullført hos Revisorforeningen. Åpner du kurset, finner du link til kursdokumentasjonen. Oversikten omfatter også kurs du har fullført i regi av Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) og etterutdanningstimer for styre- og komitéarbeid i Revisorforeningen.
 • Deretter vises fullførte etterutdanning du selv har registrert. Åpner du egenregistrert etterutdanning, kan du til enhver tid endre eller slette timene.

Kursrapporter – mine gjennomførte kurs

 • Velg først fra- og til årstall du ønsker at kursrapporten skal omfatte.
 • Årsintervallet gir deg umiddelbart fire forskjellige PDF-rapporter som du kan laste ned og lagre/skrive ut:
  • Kursrapporter for revisor
   1. Kursrapport for åååå - åååå (Revisorforeningens kurs)
   2. Kursrapport for åååå - åååå (andre kursleverandører)
  • Kursrapporter for regnskapsfører 
   Regnskapsfører må selv påse å oppfyller minimumskravene innenfor hvert fagområde fordi "Min kursplanlegger" ikke tar hensyn til dette. 
   1. Kursrapport for åååå - åååå (Revisorforeningens kurs)
   2. Kursrapport for åååå - åååå (andre kursleverandører)

Kursrapporten er gyldig dokumentasjon for Finanstilsynet og viser dine gjennomførte kurs i regi av Revisorforeningen, Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) og etterutdanningstimer for styre- og komitéarbeid i Revisorforeningen.

Vi kan ikke gi garantier ift. dokumentasjonskravene for etterutdanning du selv har registrert som fullført hos andre leverandører.

Har du spørsmål eller innspill til min kursplanlegger, kontakt oss.