Oppdateringsprogrammet – avviklet 31.12.2020

Påmelding til Oppdateringsprogrammet er derfor lukket. Revisorforeningen tilbyr ReKomp - et kursabonnement for deg som er revisor eller regnskapsfører.

ReKomp – kompetanseutvikling enkelt og kostnadseffektivt 

I den nye revisorloven som trådte i kraft 1. januar 2021, er det ikke lenger krav om antall timer i enkeltfag. I tillegg utvides fagområdene som gir deg etterutdanningstimer.

Dette innebærer at du selv kan bestemme hvilke kurs du ønsker å gjennomføre, ut fra ditt kompetansebehov innenfor totalrammen på 120 timer over en treårsperiode.

Les mer og abonner på ReKomp.

Kontakt oss

Kontakt kurs hvis du har spørsmål om ReKomp.