Retningslinjer for studentmedlemskap

Følgende retningslinjer gjelder for studentmedlemskap i DnR (fastsatt av styret 28. august 2002).

§ 1 

Som studentmedlemmer kan opptas studenter ved revisorstudiet og høyere revisorstudium. Også studenter ved økonomi- og administrasjonsstudiet samt siviløkonomstudiet kan opptas som studentmedlemmer, forutsatt at det er valgt spesialiseringsretning som danner grunnlag for senere godkjenning som registrert revisor. 

§ 2 

Studentmedlemskap er gratis, og opphører i det øyeblikk studiet avsluttes/fullføres. 

§ 3

Studentmedlemskap i DnR gir p.t. følgende fordeler: 

  • tilgang til lukket innhold på www.revisorforeningen.no
  • Gode rabatter på bokutgivelser solgt gjennom haugenbok.no*
  • 50 % rabatt på abonnement på tidsskriftene Revisjon og Regnskap og Revisor Informerer
  • ordinære dagskurs for kr 800**

§ 4

Spørre- og veiledningstjenesten i DnRs fagavdeling, samt betaltjenester utover de som er opplistet i § 3, inngår ikke i studentmedlemskapet. Studentmedlemskap gir ikke stemmerett, jf. vedtektenes § 1-1. 

§ 5

Retningslinjene trer i kraft straks.

* Avtalekode må oppgis for å få rabatt, se "Medlemsfordeler
** DnR-konferansen og DnRs Fagdager er unntatt.