Om oss

”En relevant og fremtidsrettet bransje som bidrar til tillit, effektivitet og verdiskapning i samfunnet og næringslivet.”

DnR mener

  • Gjenopprett tilliten!

    I følge Kommunal Rapport er rådmennene i Valdres og Hallingdal mye mer kritiske til revisjonen enn rådmenn ellers i landet. Bare to av ti mener kommunen i stor grad har en tilfredsstillende revisjon.

    24.09.2017

  • En milliard i tvangsmulkt

    Tvangsmulkt har hittil i år tilført statskassen en milliard kroner. Samtidig har truslene om tvangsmulkt ført til en dramatisk økning i antall skattemeldinger og årsregnskap som leveres i tide.

    03.09.2017