Om oss

”En relevant og fremtidsrettet bransje som bidrar til tillit, effektivitet og verdiskapning i samfunnet og næringslivet.”

DnR mener

 • Myndighetsmisbruk av Altinn

  Altinn - Europas mest effektive system for levering av opplysninger fra næringsliv til forvaltning er i ferd med å «spammes» ned.

  13.02.2017

 • Nå bør du lese revisjonsberetningen først

  Fra 2017 blir det vesentlige forbedringer i revisjonsberetningen for børsnoterte foretak. Den nye beretningen blir mer relevant og informasjonsverdien vesentlig høyere.

  16.12.2016

 • Betydelige forenklinger for små aksjeselskaper

  Aksjelovutvalget la i dag frem sin innstilling. Det er gjort et godt stykke arbeid – forslagene vil gi betydelige forenklinger for selskapene, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

  21.10.2016

 • Mikroaksjelov er ikke løsningen!

  Er det politisk vilje kan nødvendige forenklinger fint gjøres innen rammen av eksisterende aksjelov, mener Revisorforeningen.

  13.08.2015

 • Mer relevant med ny revisjonsberetning

  Bedre kommunikasjon med brukerne av selskapenes finansielle rapportering, økt åpenhet og vesentlig forbedring av struktur og lesbarhet. Det er stikkord som beskriver forslaget til ny revisjonsberetning.

  07.07.2015