Betalte via bank, slapp erstatningsansvar

Kan du ved kjøp av tjenester holdes ansvarlig om leverandøren ikke gjør opp for seg overfor skattemyndighetene? Ikke om du betaler via bank, slår Høyesterett fast.

Publisert:
Camilla_Brunfelt-10394 korr.JPG
– Dette er en viktig prinsipiell dom fra Høyesterett, sier rådgiver Camilla Brunfelt i Revisorforeningen. Den innebærer at det nå er mindre risiko for å bli ansvarliggjort for skatte- og avgiftskrav mot leverandører om du betaler for tjenestene via bank. Foto: Morten Brakestad.

Høyesterett har nylig avgjort en sak om hvorvidt en privatperson kan gjøres ansvarlig for en leverandørs svarte omsetning. I denne saken hadde kjøper engasjert et selskap registrert i utlandet til å føre opp en bolig. Dette selskapet betalte ikke merverdiavgift og var heller ikke registrert i merverdiavgiftsregisteret 

Skatteetaten vendte seg da mot kjøper, og krevde han for den merverdiavgiften selskapet skulle betalt. Kjøper, som hadde betalt via bank, mente han ikke hadde opptrådt rettstridig eller uaktsomt, og viste til at han ikke kunne vite at selskapets arbeid ble utført svart. 

Retten slår fast at forbrukeren ikke kunne ilegges ansvar. I dommen blir det vist til at kjøper må kunne fri seg fra ansvaret ved å betale for tjenesten (eller eventuelt varer kjøpt sammen med tjenesten) via bank.  

- Denne dommen viser hvor viktig det er å betale for varer og tjenester via bank, sier rådgiver Camilla Brunfelt i Revisorforeningen. En betaling via bank er sporbar og hindrer til en viss grad svart omsetning. På den måten kan du som forbrukere ta et selvstendig ansvar for at handelen gjøres «hvit».  

- Forbrukere flest har ikke inngående kunnskap om hvordan de kan finne ut om en leverandør utfører arbeid svart. Å pålegge forbrukere et slikt ansvar vil derfor være både tyngende og urimelig, sier Brunfelt, som er glad for at Høyesterett har slått dette fast.