Byggeskandalen på Stortinget: - Kan vi ha tillit til dem som lar slikt passere?

Byggeskandalen på Stortinget må få konsekvenser ut over at direktøren går. Tilliten må gjenopprettes!

Publisert:
LYS329874_RF_PO_007.jpg
– Av hensyn til Stortinget selv og tilliten til politikerne, må saken få konsekvenser. En god start er at Olemic Thommessen går av, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Byggeregningen er nå oppe i 2,3 milliarder kroner, og ytterligere kostnadsøkninger kan ikke utelukkes. Dette er en økning på en halv milliard fra forrige anslag, som også hadde i seg en gigantisk kostnadssprekk. Fra prosjektets styringsramme på 755 millioner i 2014 til 1,8 milliarder. 

- Byggeprosjektet har åpenbart vært uten styring og de som har ledet prosjektet på Stortinget har ikke innsett sin begrensning, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. 

- Regjeringen har de siste årene gjennomført flere tiltak for å forbedre styringen av og beslutningsgrunnlaget for store offentlige investeringer. Alt dette synes dessverre å ha gått Stortinget hus forbi, sier Hanstad. 

- Ansvaret for fadesen ligger i første rekke hos Stortingets presidentskap med Stortingspresident Olemic Thommessen i spissen. Det er imidlertid viktig at også Stortinget vurderer sin rolle og ansvar. Av hensyn til Stortinget selv og tilliten til politikerne, må saken få konsekvenser. En god start er at Olemic Thommessen går av. Om han ikke selv trekker konklusjonen, bør Stortinget hjelpe ham. 

- Om dette får passere uten konsekvenser for de ansvarlige, vil det være helt ubegripelig for folk flest. I tillegg vil det sende svært uheldige signaler til underliggende etater og øvrig offentlig sektor. Vi kan ikke leve med en situasjon hvor de ansvarlige ikke også tar et personlig ansvar for svake risikoanalyser og grove feilvurderinger. Det har vi som samfunn ikke råd til, avslutter Hanstad.