Den store koronadugnaden

Da koronapandemien traff oss, og Regjeringen besluttet å stenge ned Norge den 12. mars, rammet det næringslivet umiddelbart og hardt. For mange forsvant hele eller store deler av omsetningen over natten.

Publisert:
Per Hanstad - ute foran Indeksbygget - halvportrett - Optimalisert.jpg
For revisorene har det viktigste vært å stille opp for sine klienter, skriver adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen i denne kronikken.

Som en av næringslivets viktigste rådgivere og samarbeidspartnerehar norske revisorer spilt en viktig rolle for virksomhetene i denne situasjonen. For revisorene har det viktigste vært å stille opp for sine klienter. Bistå med å skaffe oversikt og kontroll over situasjonen, få ferdigstilt årsregnskapene for 2019 og bidra til å få frem fullstendig og pålitelig økonomisk informasjon til styret, långivere og andre. 

Omfattende tiltakspakker 

En rekke tiltak er iverksatt for å avhjelpe situasjonen næringslivet og mange arbeidstakere er kommet i. Større statlig ansvar ved permitteringer, forbedrede ytelser ved sykdom og permittering samt flere låne- og tilskuddsordninger er innført svært raskt. For næringslivet er definitivt kontantstøtteordningen den viktigste enkeltordningen. Kontantstøtteordningen gir mange et nødvendig økonomisk tilskudd, og bidrar et stykke på vei til at levedyktige virksomheter kan komme seg gjennom krisen med hodet over vannet. 

Den store Koronadugnaden - FA R 11.06.20.PNG
Denne kronikken sto på trykk i Finansavisen R torsdag 11. juni 2020.

Kontantstøtteordningen 

For norske revisorer har det vært sentralt å hjelpe klientene med å utarbeide et godt grunnlag for å kunne søke om kompensasjon, og at selve søknaden blir fullstendig og i overensstemmelse med regelverket for ordningen. Behovet for profesjonell veiledning har vært, og er, fortsatt stort. 

Det har vist seg å være en utfordring å gjøre dette riktig, og mange har bittert erfart at det lønner seg å rådføre seg med sin revisor for ikke å trå feil.  

Virksomhetene må på forespørsel kunne legge frem en bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. En slik bekreftelse skal uansett legges frem senest ved fastsettelsen av årsregnskapet for 2020 

Ettersom revisor uansett vil måtte revidere regnskapspostene, inklusive kompensasjonsbeløpet i den ordinære revisjonen, er det en god ide å involvere revisor i beregningen av omsetningsnedgangen og i hvilke kostnader som kvalifiserer til kompensasjon.  

Utsettelse av leveringsfrister for skattemelding og årsregnskapet 

Revisorene innså tidlig at koronakrisen ville gjøre det svært vanskelig for mange bedrifter å overholde leveringsfristene for skattemeldingen og årsregnskapetFra tidlig i april har Revisorforeningen vært blant de tydeligste stemmene for å få utsatt leveringsfristene.  

Omfattende permitteringer, sykdom/karantene og hjemmekontor, har medført forsinkelser i alle ledd. Samtidig har både selskapene, regnskapsførerne og revisorene i perioder måttet konsentrere seg om akutte problemstillinger som å sikre driften og få frem et korrekt grunnlag for søknader om kontantstøtte.  

Frist for levering av skattemeldingen, avholdelse av generalforsamling og fastsetting av årsregnskapet er nå utsatt til 31. august. Frist for innsendelse av årsregnskapet til Regnskapsregisteret er utsatt til 1. oktober.  

Myndighetene har lyttet til innspillene de har fått.  

Krisen er ikke over 

Nå som landet gradvis gjenåpnes og skoler og barnehager er i tilnærmet normal drift, er det lett å tenke at faren er over. Det er den ikke.  

Store deler av norsk næringsliv er fortsatt i en svært vanskelig situasjon. Både reiselivsnæringen, eksportrettet industri og underleverandører til disse, vil slite og ha behov for tiltak i lang tid. I tillegg gjør all usikkerheten at folk er mer forsiktige med pengebruken. Vi etterspør mindre varer og tjenester enn vi gjorde før krisen, og den private sparingen tiltar. Det er dårlig nytt for store deler av vår handels- og servicesektor og de som jobber der. 

Rekordmange er permittert og det er sannsynlig at arbeidsledigheten biter seg fast på et høyt nivå. Vi står også overfor et økende antall konkurser når utsatte skatter nå forfaller og feriepenger skal betales ut.   

Godt samarbeid med myndighetene  

Revisjonsbransjen og Revisorforeningen har siden nedstengningen jobbet målrettet overfor myndighetene for å formidle hvordan krisen rammer enkeltbedrifter og hele næringer, og også løpende gitt innspill til de politiske prosessene rundt tiltakeneDet vil vi fortsette med.  

Våre politikere og embetsverk har i løpet av rekordtid fått på plass en rekke svært omfattende tiltakspakker for både bedrifter og enkeltpersoner som er rammet av Covid 19-pandemien. Og de har lyttet til næringslivet og til organisasjonene. I Revisorforeningen har vi opplevd å ha en god dialog med departementene, Skattedirektoratet og det politiske miljøet på Stortinget. 

Måtte dette vedvare. Situasjonen vil kreve mye av oss alle også i tiden som kommer. Dugnaden er ikke over. 

Per Hanstad
Adm. direktør i Revisorforeningen