En kjempeutfordring for næringsministeren å nå nye forenklingsmål

Den nye næringsministeren får en kjempeutfordring med å nå regjeringens målsetning om nye ti milliarder i forenklinger for næringslivet, mener Revisorforeningen.

Publisert:
LYS329874_RF_PO_007-lpr.jpg
- De lavthengende fruktene er tatt ned. Nå må det helt nye grep til for å få gjennomført store og merkbare forenklinger, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

I den politiske plattformen til de blå-grønne, tallfestes det ett mål om å redusere næringslivets kostnader med 10 milliarder kroner i perioden 2017-2021, gjennom forenkling i rapporteringskrav, lover og regler.

- Jeg ønsker regjeringens forenklingsambisjoner velkommen, men tror det blir en kjempeutfordring for den nye næringsministeren å nå målene, sier adm. direktør Per Hanstad til Dagens Næringsliv. Om Torbjørn Røe Isaksen skal lykkes, må det helt nye grep til, sier han.

Regjeringen hevder at det fra 2011 og frem til valget i fjor er gjennomført forenklingstiltak for til sammen 15 milliarder kroner. Av dette skal 5,8 milliarder være gjennomført i den blå-blå regjeringens periode fra 2013-17.

- Bedriftene sier selv de knapt har sett noe til de 15 milliardene regjerningen hevder de har spart inn til nå, sier Hanstad. I en spørreundersøkelse gjennomført av Opinion høsten 2017 på oppdrag fra Revisorforeningen, NHO og Regnskap Norge, svarer kun 8 prosent av de spurte at de føler hverdagen er blitt enklere.  Dette illustrerer at det er stor avstand mellom de teoretisk beregnede besparelsene og hvordan dette oppfattes der ute, sier Hanstad.

Politisk vilje bremses av uvilje i underliggende etater

Underliggende etater kan ofte være bremseklosser i forenklingsarbeidet.

- For eksempel ble ytterligere forenklinger i bokføringsloven stanset av Skatteetaten av kontrollhensyn, selv om nesten alle høringsinstanser var for. Det samme skjedde med utvidet mulighet for å velge avvikende regnskapsår, som virkelig ville kunne representert en forenkling for næringslivet, sier Hanstad.

Offentlige tilsyn er «elefanten i rommet»

Regelverk og kontroll er innrettet for å «ta» de som ikke er lovlydige. Utfordringen er at byrdene og kostnadene ved å ta de få rammer alle.

- Vi må bli mye flinkere til å målrette og samordne kontrolltiltakene, sier Hanstad. Antall tilsyn og intensiteten i tilsynene har økt og øker hele tiden. Nå risikerer selv en liten bedrift å måtte forholde seg til 11-12 ulike tilsynsmyndigheter- arbeids-, mat-, skjenketilsyn og mange flere. Det siste er det kommunale tobakkstilsynet, som kom nå i januar, med et minimumsgebyr på 4500 kroner. Dette betyr at i realiteten at mange småbedrifter må slutte å selge tobakk, avslutter Hanstad.

Denne saken ble omtalt i Dagens Næringsliv torsdag 18. januar 2018.