En moderne og fremtidsrettet revisorlov

Forslaget til ny revisorlov er fremtidsrettet og legger stor vekt på internasjonal harmonisering. Sammen med de valgte medlemslandopsjonene i EUs revisjonsforordning, er dette ett godt grunnlag for videre utvikling i bransjen, mener Revisorforeningen.

Publisert:
Per Hanstad portrett 433KB.jpg
Lovforslaget gir oss som bransje et godt utgangspunkt for fortsatt å kunne levere og utvikle tjenester med høy verdi for våre klienter, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

- Forslaget gir oss en helt ny og moderne revisorlov, med bedre struktur og som er godt tilpasset den internasjonale situasjonen, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. Hanstad har vært foreningens og bransjens representant i revisorlovutvalget.

- Vi mener det er bra at formålet med revisjonen tydeliggjøres samt at vi får mer fleksible og fremtidsrettede krav til utdanning og etterutdanning. I tillegg at uavhengighetsreglene blir bedre tilpasset regelverket i andre land det er naturlig å sammenligne seg med, sier Hanstad.

Den nye revisjonsforordningen fra EU som inneholder særskilte krav til revisjon av foretak av allmenn interesse, innfører krav om å bytte revisor etter et antall år, begrenser hvilke andre tjenester revisor kan levere til slike selskaper samt utvider kravene til revisors rapportering og oppgavene for revisjonsutvalgene. Utvalget foreslår å benytte muligheten i forordningen til å utvide perioden før selskapene må velge ny revisor fra 10 til 20 år. Tilsvarende at revisor i slike foretak skal kunne levere skatterådgivningstjenester så lenge disse ikke er i konflikt med uavhengighetsreglene.

Dette mener vi er særdeles viktige forslag for at vi fortsatt skal kunne levere kvalitetsmessig og kostnadseffektiv revisjon til foretak av allmenn interesse også i Norge, avslutter Hanstad.

Les mer om EU-forordningen og de viktige endringene i revisorloven.