Gjenopprett tilliten!

I følge Kommunal Rapport er rådmennene i Valdres og Hallingdal mye mer kritiske til revisjonen enn rådmenn ellers i landet. Bare to av ti mener kommunen i stor grad har en tilfredsstillende revisjon.

Publisert: DnR mener
Harald Brandsås portrett 670KB.jpg
Revisjon handler om å etablere tillit. Det er ikke mulig for noen å ha en revisor man ikke har tillit til, sier fagdirektør Harald Brandsås i Revisorforeningen.

Revisjon handler om å etablere tillit. Alle er avhengige av tillit, enten det er snakk om en bedrift eller et idrettslag, en regjering eller Stortinget. Man må ha tillit fra sine innbyggere, sine eiere og långivere, sine kunder og leverandører og fra de ansatte. Uten tillit korrumperes samfunn og bedrifter. Dette påpeker professor Dr. Philos Øystein Kock Johansen, som har gått gjennom revisjonens historie fra oldtid til i dag.

Primærbrukerne av revisors tjenester er ikke rådmennene i kommunene, men innbyggerne representert blant annet ved kommunestyret. Om begge grupper har problemer med tilliten til revisjonen, er det et stort problem.

Revisor skal gi en uavhengig bekreftelse på rådmannens finansielle rapportering og andre uttalelser som kontrollutvalget etterspør. Om mottaker ikke har tillit til den som avgir uttalelsene, har man et stort problem. Revisor kan gjenopprette den nødvendige tilliten. Om ikke det går, må kommunen bytte revisor.

Det er ikke mulig for noen å ha en revisor man ikke har tillit til. I Norge har vi verdens laveste transaksjonskostnader. Avtaler inngås og varer forflyttes raskt og effektivt mellom selger og kjøper. Slik kan det være fordi vi har høy tillit til hverandre. Tillit smører maskineriet.

Likevel er ikke tillit en selvfølge. Revisjon bidrar til tillit – tillit til at tallene er i orden, at lover etterleves og at viktige rutiner er på plass i virksomhetene. Det gir trygghet og tillit både internt og eksternt for kunder og andre forretningsforbindelser.

Tilliten til revisor i Hallingdal og Valdres må gjenopprettes. Nå.

Harald Brandsås, Fagdirektør i Revisorforeningen

Innlegget sto på trykk i avisen Valdres lørdag 23. september og i Kommunal Rapport 5. oktober 2017.